czzáznam změn
enchange record
frinscription f (notation f, enregistrement m) de changements, inscription f de modifications
geÄnderungsnachweis r, Änderungsvermerk r
ruзапись изменений
skzáznam zmien
cz

záznam změn

součást písemného operátu evidence nemovitostí, do níž se zapisovaly změny, u nichž nebyly splněny všechny podmínky k provedení zápisu do výkazu změn

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0403
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována