czzjišťování průběhu hranic
enadjudication of boundaries
frrepérage m du parcours des limites
geLokalaugenschein r
ruрекогносцировка на местности
skmiestne prešetrovanie
cz

zjišťování průběhu hranic

činnost náležející do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním, spočívající v zjišťování průběhu hranic územních správních jednotek, hranic katastrálních území, hranic pozemků a vnějšího obvodu staveb; současně s průběhem hranic se zjišťují i další údaje evidované v katastru nemovitostí (údaje o vlastníku nebo jiném oprávněném a údaje vážící se k nemovitostem, např. způsob využití)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována