czzpůsob využití budovy
enmode of building using
frmode m d'exploitation d'un bâtiment, mode m d'usage d'un bâtiment
geVerwendungsart e der Gebäude
ru
skspôsob využitia budovy
cz

způsob využití budovy

rozlišení jednotlivých druhů budov (bytový dům, rodinný dům, stavba pro výrobu a skladování, garáž apod.) podle ustanovení obecně závazného právního předpisu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována