czsouřadnicový referenční systém
encoordinate reference system
frsystème m de coordonnées de référence
geKoordinatenreferenzsystem s
ruреференц-система координат
sksúradnicový referenčný systém
cz

souřadnicový referenční systém

souřadnicový systém vztažený k reálnému světu datumem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována