czobnova mapy
enmap renewal
frrenouvellement m de carte
geKartenerneuerung e
ruобновление карты
skobnova mapy
cz

obnova mapy

nové zpracování stávající mapy za účelem jejího vydání

a) vyhotovením nového měřického originálu mapy,

b) využitím tiskových podkladů stávající mapy doplněných změnami


POZNÁMKA - názvu se používá v oblasti mapových děl velkých a středních měřítek

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována