czobvodový polygonový pořad
entraverse on perimeter
frcheminement m périphérique
geRingpolygon s
ru
skobvodový polygónový t'ah
cz

obvodový polygonový pořad

polygonový pořad vybudovaný podél obvodu zaměřovaného území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována