czochranný znak
enprotecting mark
frmarque f de protection, marque f d'avis
geSicherungszeichen s
ruохранный знак
skochranný znak
cz

ochranný znak

nápadné zařízení v bezprostřední blízkosti stabilizace geodetického bodu, které ji výrazně označuje; tím usnadňuje její vyhledání a chrání ji před náhodným poškozením

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále