czprůsvitka
entransparent sheet
frcalque m
gePause e
ruкалька
skpriesvitka
cz

průsvitka

transparentní materiál, na kterém je zobrazen některý prvek obsahu mapy; je např. přílohou měřického originálu mapy

POZNÁMKA - tento název se užívá výhradně ve spojení s názvem zobrazeného prvku obsahu mapy, např. průsvitka hranic

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována