czliniová stavba
enline construction
frconstruction f linéaire
geLinienbau r
ruлинейное сооружение
sklíniová stavba
cz

liniová stavba

stavba u níž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; je to např. pozemní komunikace, dráha

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována