czokrajový náčrtek
enside drawing
frcroquis m à la marge de carte
geRandskizze e
ru
skokrajový náčrtok
cz

okrajový náčrtek

přehledné zobrazení vybraných charakteristik obsahu mapy, např. hranic územních celků, druhů a měřítek mapových podkladů, rozměrů mapového listu, nivelační sítě, užitých měřických metod pro jednotlivé části mapového listu aj. vně rámu mapového listu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována