czpřesnost analogové mapy
enaccuracy of analogue map
frexactitude f de carte analogique
geGenauigkeit e der Analogkarte
ruточность аналоговой карты
skpresnosť analógovej mapy
cz

přesnost analogové mapy

přesnost v určení polohy a výšky bodu z mapy; závisí na použitých měřických metodách, na měřítku mapy, na grafickém a polygrafickém zpracování mapy; je stanovena příslušnými technickými předpisy

POZNÁMKA - název nevyjadřuje obsahový soulad mapy se skutečností

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována