cztopografické šrafy
entopographical hachures, topographic hachures (US)
frhachures fpl topographiques
getopografische Schraffen epl
ruтопографическая штриховка
sktopografické šrafy
cz

topografické šrafy

malé obdélníky, lichoběžníky nebo trojúhelníky orientované ve směru spádu topografické plochy, vyjadřující svým tvarem, vzájemným uspořádáním a velikostí druh, tvar a sklon terénních stupňů a terénních hran (např. pískoven, vymletých řečišť, železničních náspů apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována