czvýšková úroveň
enlevel (plane)
frniveau m d'altitude
geHöhenniveau s
ruвысотный уровень
skvýšková úroveň
cz

výšková úroveň

vodorovná rovina v určité nadmořské nebo relativní výšce

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována