cztematické mapování, účelové mapování
enthematic mapping
frlevé m thématique
gethematische Aufnahme e
ruтематическая сьемка
sktematické mapovanie
cz

tematické mapování, účelové mapování

mapování pro vyhotovení tematické (účelové) mapy
POZNÁMKA - účelová mapa je tematická mapa velkého měřítka

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována