cznepřímé měření délek
enindirect distance measurement
frmesure f indirecte des longueurs
geindirekte Entfernungsmessung e
ruкосвенное измерение длин
sknepriame meranie dĺžok
cz

nepřímé měření délek

určení hodnoty délky z jiných měřených veličin

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována