czmapa terénního reliéfu
enmap of terrain relief
frcarte f de relief (terrestre)
geGeländekarte e
ruрельефная карта местности
skmapa zemského reliéfu
cz

mapa terénního reliéfu

tematická mapa znázorňující tvary terénního reliéfu a jejich kvalitativní a kvantitativní charakteristiky; morfologické mapy klasifikují reliéf, morfometrické mapy udávají kvantitativní charakteristiky

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována