czokrajový list
enperipheral (map) sheet
frfeuille f périphérique
geRandblatt s
ruокраинный лист трапеции (карты)
skokrajový list
cz

okrajový list

mapový list ležící na okraji mapového díla, popř. poledníkového pásu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále