cztrigonometrické měření výšek
entrogonometrical measurement of heights, trogonometric measurement of heights (US)
frnivellement m indirect, nivellement m trigonométrique
getrigonometrische Höhenmessung e
ruтригонометрическое измерение высот
sktrigonometrické meranie výšok
cz

trigonometrické měření výšek

určení výškových rozdílů trigonometrickým způsobem, to je z měřené zenitové vzdálenosti (výškového úhlu) a ze vzdálenosti bodů; při trigonometrickém měření výšek je třeba zavést opravu ze zakřivení Země a z refrakce. Znalost tížnicových odchylek v koncových bodech umožní přesnější určení této opravy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována