czorientace osnovy směrů, orientace směrů
enorientation of set of directions, orientation of round of directions
frorientation f d'une séquence des directions
geOrientierung e des Richtungssatzens
ruрасчёт направлений измеренных методом круговых приемов
skorientácia osnovy smerov, orientácia smerov
cz

orientace osnovy směrů, orientace směrů

pootočení osnovy naměřených směrů o orientační úhel vypočtený podle pravidel vyrovnávacího počtu na základě orientačních směrů obsažených v osnově

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále