czorientovaný polygonový pořad
enoriented traverse
frcheminement m orienté
georientierter Polygonzug r
ruориентированный ход
skorientovaný ťah
cz

orientovaný polygonový pořad

pořad, v němž kromě polohového připojení je provedena orientace na počátečním a koncovém bodě minimálně na jeden další známý bod; je-li orientace jen na počátečním bodě jde o pořad jednostranně orientovaný; je-li orientace na obou koncových bodech jde o pořad oboustranně orientovaný; jednostranně orientovaným polygonovým pořadem je i volný polygonový pořad

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována