czobjektově orientované programování
enobject-oriented programming
frprogrammation f orientée à objets
geObjekt-orientierte Programmierung e
ruобъектно-ориентированное програмирование
skobjektovo orientované programovanie
cz

objektově orientované programování

metoda strukturování programů jako hierarchicky organizovaných tříd popisujících data a operace objektů, které mohou vstupovat do akcí s jinými objekty

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Minihofer, O. et al.: Anglicko-český slovník: zpracování dat, telekomunikace, kancelářské systémy, Praha, LEDA 1994
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále