czkvazigeoid
enquasigeoid
frquasigéoïde m
geQuasigeoid s
ruквазигеоид
skkvázigeoid
cz

kvazigeoid

referenční plocha normálních výšek blízká geoidu (na rozdíl od geoidu však nemá fyzikální význam); model kvazigeoidu se využívá jako transformační plocha pro vzájemný převod normálních výšek a výšek elipsoidických

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále