czodstředivé zrychlení
encentrifugal acceleration
fraccélération f centrifuge
geZentrifugalbeschleunigung e
ruцентробежное ускорение
skodstredivé zrýchlenie
cz

odstředivé zrychlení

zrychlení v bodě způsobené jeho rotací kolem pevné osy, vektor kolmý na osu rotace

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována