czlomový bod
enbreak point
frpoint m de rupture
geBrechungspunkt r, Knickpunkt r
ruточка поворота
sklomový bod
cz

lomový bod

bod, v němž se hranice (územní správní jednotky, katastrální, vlastnická apod.) lomí; v terénu je zpravidla stabilizován

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována