czměření úhlů ve všech kombinacích, Schreiberova metoda
enangle measurement in all combination
frmesurage m des angles en toutes les combinaisons, méthode f Schreiber
geSchreibersche Methode e
ruизмерение углов отделных по способу Шрейбера
skSchreiberova metóda
cz

měření úhlů ve všech kombinacích, Schreiberova metoda

metoda měření úhlů na stanovisku, při které se z daných směrů vytváří úhly tak, že se každý směr kombinuje s ostatními (zbývajícími) směry; např. na bodě při cílení na s = 4 body je počet měření roven n = {{s(s - 1)}/2} = 6. Schreiberovou metodou se měřily úhly na trigonometrických bodech I. řádu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována