cznivelační pořad
enlevelling line, leveling line (US)
frcheminement m de nivellement, chaîne f de nivellement
geNivellementzug r
ruнивелирный ход
sknivelačný ťah
cz

nivelační pořad

pokud možno přímý sled bodů mezi dvěma stabilizovanými výškovými body, mezi nimiž se měří výškové převýšení geometrickou nivelací ze středu; zalomení pořadu je možné na přestavových bodech; pořad se skládá z nivelačních sestav

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována