cznivelační síť
enlevel net(work)
frréseau m de nivellement
geNivellementnetz s
ruнивелирная сеть
sknivelačná sieť
cz

nivelační síť

síť nivelačních pořadů se stabilizovanými body, zaměřená geometrickou nivelací; body České státní nivelační sítě I. až III. řádu jsou součástí základního výškového bodového pole, body nivelační sítě IV. řádu jsou součástí podrobného výškového bodového pole

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována