czobservační pilíř, pozorovací pilíř
enobservation pillar
frpiller m géodésique
geBeobachtungspfeiler r
ruстолб для наблюдений
skpozorovací pilier
cz

observační pilíř, pozorovací pilíř

betonový pilíř s dostatečnou hloubkou stabilizace pro zajištění stability po dlouhé období; pilíř je opatřen šroubem pro nucenou centraci teodolitu nebo signálu; může být též opatřen nivelační značkou a výstražnou tabulkou; hlava pilíře je chráněna kovovým krytem; u dřevěných věží musel být dřevěný observační pilíř nazávislý na signální části věže

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále