czochrana geodetických bodů
enprotection of survey stations
frprotection f des points géodésiques
geSchutz r der Vermessungspunkte
ruохрана геодезических пунктов
skochrana geodetických bodov
cz

ochrana geodetických bodů

ochrana geodetických bodů je dána zákonem a vyhláškou a jejím cílem je zamezení poškození nebo zničení bodů; ochranná a signalizační zařízení se zřizují podle potřeby a tvoří je červenobílá nebo černobílá ochranná tyč, umístěná přibližně 0,75 m od centra bodu, dále výstražná tabulka s nápisem např. "STÁTNÍ TRIANGULACE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ", betonová skruž nebo sloupek. V případě potřeby je možno kolem geodetického bodu vyhlásit chráněné území nebo ochranné pásmo

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále