czopakovaná nivelace
enrepeated levelling, repeated leveling (US)
frnivellement m de stabilité
geWiederholungsnivellement s
ruповторное нивелирование
skopakovaná nivelácia
cz

opakovaná nivelace

nivelace vykonávaná vždy po určité době v téže nivelační síti nebo v těchže pořadech; porovnáním výsledků se zjišťují např. vertikální změny zemského povrchu nebo staveb

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována