czšedesátinný stupeň
endegree
frdegré m sexagésimal
geAltgrad r
ruградус
skšesťdesiatinný stupeň
cz

šedesátinný stupeň

úhlová jednotka při rozdělení kruhu na 360 dílů - stupňů; jeden stupeň (1°) má 60 minut (60´) a 3600 vteřin (3600"); správný zápis je např. 23° 05´ 02"

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována