czteplotní korekce
entemperature correction
frcorrection f de température
geTemperaturkorrektion e
ruтемпературная поправка
skteplotná korekcia
cz

teplotní korekce

oprava délky z rozdílu aktuální teploty a teploty při komparaci měřidla

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována