czzauzlený polygonový pořad
enjunction point traverse
frcheminement m nodal
geKnotenpolygonzug r
ruполигонометрический узловой ход
skuzlový polygónový ťah
cz

zauzlený polygonový pořad

dříve používaný název pro hlavní polygonový pořad sbíhající se s dalšími polygonovými pořady stejného druhu ve společném uzlovém bodě; zauzlené polygonové pořady se nadále nepoužívají

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována