czorientace podle mapy
enorientation using a map
frorientation f d'après carte
geOrientierung e nach der Karte
ruтопографическое ориентирование
skorientácia podľa mapy
cz

orientace podle mapy

soubor činností spojených s orientací v přírodě porovnáváním skutečnosti s obrazem mapy (např. určení stanoviště uživatele, okolních objektů, směrů apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována