czpřídělové řízení
enallotment procedure
frprocédure f d'affectation
geZuteilungsverfahren s
ru
skprídelové konanie
cz

přídělové řízení

z majetku zabraného podle zákona č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, pozemkový úřad rozhodoval o přidělení zabraného majetku vybraným fyzickým a právnickým osobám. Obdobně z majetku konfiskovaného podle zákona č. 108/1945 Sb. se přidělovaly jednotlivé majetkové podstaty do vlastnictví oprávněným uchazečům za úhradu. O přídělu rozhodovala v tomto případě přídělová komise na podkladě přídělových plánů

en

allotment procedure

the Land Office allocated parts of property that had been confiscated according Act Nr. 215/1919 Coll. Under this Act the Land Office decided on allocation of land confiscated from certain individuals and entities.
Similarly according Act Nr. 108/1045 Coll. confiscated property was allocated to entitled applicants against payment. The allocation was decided by an Allocation Commission according to allocation plans

fr

procédure f d'affectation

L'Office Foncier a attribué des lots venant des propriétés confisquées d'après la loi No. 215/1919 sur la confiscation des grands biens fonciers. Ces lots furent attribués sélectivement à certaines personnes physiques et morales.
De même, d'après la loi 108/1945, les biens confisqués étaient alloués contre paiement aux ayant-droi par décision d'une Commission d'Attribution, sur la basse de plans d'attribution

ge

Zuteilungsverfahren s

Zuteilungsverfahren im Rahmen der gesetzlichen Umlegung vom Eigentum, das nach Gesetz Nr. 215/1919, über das Konfiszieren des grossen Bodeneigentums konfisziert wurde. Die Entscheidung über Zuteilung des konfiszierten Eigentums wurde von dem Bodensamt getroffen an ausgewählten physischen und juristischen Personen.
Ähnlicherweise hatte man das Eigentum, das nach Gesetz Nr. 108/1945 konfisziert wurde, von einer Zuteilungskommission gegen Bezahlung an berechtigten Bewerber zugeteilt auf Basis von Zuteilungspläne

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována