czparametr vertikální přesnosti (VDOP)
envertical dilution of precision
frparamètre m de précision de position verticale (VDOP)
geParameter r der Vertikalpräzision (VDOP)
ruгеометрический фактор ухудшения точности по вертикальной плоскости, снижение точности в вертикальной плоскости
skparameter vertikálnej presnosti
cz

parametr vertikální přesnosti (VDOP)

bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení geodetické (elipsoidické) výšky přijímače

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována