czzeměpisná šířka, geografická šířka
enlatitude
frlatitude f
gegeografische Breite e
ruгеографическая широта
skgeografická šírka, zemepisná šírka
cz

zeměpisná šířka, geografická šířka

úhlová vzdálenost (φ) bodu na zemském tělese (nebo na referenčním elipsoidu) od roviny rovníku; u bodů ležících nad rovníkem (směrem k severnímu pólu) jde o severní zeměpisnou (geografickou) šířku, u bodů ležících pod rovníkem o jižní zeměpisnou (geografickou) šířku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována