czorientační síť
enorientation grid
frgrille f de repérage
geSuchnetz s, Suchgitter s
ruуказательная сетка
skorientačná sieť
cz

orientační síť

soustava zpravidla na sebe kolmých čar, které rozdělují mapu na dílčí mapová pole, označená písmeny nebo číslicemi; slouží k rychlému vyhledávání objektů, jevů a jejich charakteristik na mapě podle rejstříku mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále