czobecně-zeměpisná mapa, obecně-geografická mapa, všeobecně geografická mapa
engeneral geographical map, general geographic map (US)
frcarte f géographique générale
geallgemeingeografische Karte e
ruобщегеографическая карта
skvšeobecnozemepisná mapa, všeobecnogeografická mapa
cz

obecně-zeměpisná mapa, obecně-geografická mapa, všeobecně geografická mapa

mapa malého měřítka, zobrazující hlavní geografické objekty, jevy a charakteristiky zemského povrchu, georeliéf, vodstvo, sídla, komunikace apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována