czmapa tíhových izanomál
enmap of gravity abnormalities
frcarte f d'isoanomales gravitaires
geKarte e der Schwerkraftsanomalien
ruкарта изоаномалий силы тяжести
skmapa tiažových izanomálií
cz

mapa tíhových izanomál

tematická mapa, zobrazující izanomály tíhového zrychlení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována