czodstupňování barev
encolour gradation, color gradation (US)
frdégradé m de teinte
geFarbabstufung e
ruградация цветов
skodstupňovanie farieb
cz

odstupňování barev

kartografický způsob vyjádření rostoucích nebo klesajících hodnot plošných jevů; používá se odstupňování podle tónu, sytosti nebo světlosti barvy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále