czpolární diagram
enpolar diagram, polar co-ordinate chart
frdiagramme m coordonnés polaires
gePolarkoordinatendiagramm s
ruкруговая диаграмма
skpolárny diagram
cz

polární diagram

diagram konstruovaný v polárních souřadnicích, na němž jsou dvě proměnné hodnoty znázorněny vzdáleností od nulového bodu (počátku) a úhlem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována