czoptické měření délek
enoptical distance measurement
frmesure f optique des longueurs, mesure f optique de distances
geoptische Entfernungsmessung e
ruоптическое измерение длин
skoptické meranie dĺžok
cz

optické měření délek

nepřímé měření délek, při kterém se užívají optická nebo opticko-mechanická zařízení v přístrojích - optických dálkoměrech

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována