czzaokrouhlené měřítko
enround scale
fréchelle f arrondie
geabgerundeter Maßstab r
ruокруглённый масштаб
skzaokrúhlená mierka
cz

zaokrouhlené měřítko

měřítko, jehož číselné hodnoty byly zaokrouhleny na celé jednotky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována