czodchylky nalícování
enregister differences pl
frerreur (faute) f de repérage
gePasserdifferenzen epl
ruнесовмещение (красок)
skodchýlky lícovania
cz

odchylky nalícování

rozdíly v nalícování barev (např. při soutisku u vícebarevných map)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována