czvýškový souřadnicový systém
envertical coordinate system
frsystème m des coordonnés verticales
geHöhenkoordinatensystem r
ruвысотная система координат
skvýškový súradnicový systém
cz

výškový souřadnicový systém

jednorozměrný souřadnicový systém používaný pro měření fyzikální výšky nebo hloubky

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována