czohraničující pravoúhelník
enbounding box
frcadre m d'objet, zone f de délimitation
geBegrenzungsrechteck s
ruограничивающий прямоугольник, схема
skohraničujúci pravouholník
cz

ohraničující pravoúhelník

normálně neviditelný pravoúhelník, který ohrazuje geografický objekt a který se může objevit, když je tento objekt vybírán

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále