czpřepočet měřítka
enscale recalculation
frconversion f d'échelle
geMaßstabsumrechnung e
ruперевод масштаба
skprepočet mierky
cz

přepočet měřítka

převod měřítka z jednoho systému měr do jiného (např. ze sáhového na dekadické měřítko)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována