czmechanické zmenšování
enmechanical reduction
frréduction f au moyen d'un pantographe
gemechanisches Verkleinern s
ruмеханическое уменьшение
skmechanické zmenšovanie
cz

mechanické zmenšování

zmenšení měřítka přebírané předlohy do měřítka sestavované mapy překreslením pomocí mechanického zařízení, např. pantografu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována