czopakované vydání, upravené vydání, reedice
enupdated edition, new edition
frréédition f
geverbesserte Ausgabe e
ruулучшенное издание
skopakované vydanie, upravené vydanie, reedícia
cz

opakované vydání, upravené vydání, reedice

další vydání publikace se stejným, popř. částečně přepracovaným nebo upraveným obsahem, v němž počet provedených změn nepřesahuje 10% rozsahu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována